Tapahtumakonsepteja kehittämään – tapahtuma on elämysmedia

Tapahtuma mediana

Tapahtuma on ainutlaatuinen media, sillä se mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen ympäristön kanssa. Tapahtumien avulla välitetään tietoa, vahvistetaan yhteisöllisyyttä, luodaan uusia suhteita, lisätään myyntiä, luodaan imagoa ja herätetään keskustelua. Muista medioista poiketen tapahtumassa kohdataan aidosti ja kasvokkain.

Laadukkaat, mieleenpainuvat tapahtumat ovat osa organisaation viestintää, sidosryhmätyötä ja markkinointia. Tapahtumien avulla organisaation on mahdollista olla siellä, missä kohderyhmäkin on. Mediaa tapahtumassa on sen kyky tuottaa informaatiota ja välittää sitä. Tapahtuma on yksi kanava ja tapa olla suorassa yhteydessä.

Hyvä tapahtuma on

· Ainutlaatuinen: erottuu osallistujien arjesta

· Elämyksellinen: tuntuu päästä varpaisiin ja silmistä korviin

· Tunteita herättävä: jättää muistoja

· Toimiva: antaa osallistujan keskittyä olennaiseen

· Vuorovaikutuksellinen: koskettaa henkilökohtaisesti

 

FOMO ”Fear of Missing Out”

Parhaat tapahtumat pöhisevät ennakkoon ja aiheuttavat FOMO-fiilistä. Mahdolliset osallistujat kiinnostuvat tapahtumasta niin paljon, että he eivät halua jäädä tapahtumasta paitsi. Tapahtuma on niin koukuttava ja mielenkiintoinen, että muualla oleminen olisi kiusallista, sillä tapahtuma on vahvasti somevirroissa esillä.

Minkälaiset tapahtumat herättävät turkulaisten mielenkiinnon ja miksi?

Onko kesän festarit ja konsertit edelleen kesän ykkösjuttu vai houkuttavatko liikunnalliset tapahtumat väkeä enemmän? Tätä kävivät kysymässä toimittajat Jere Sanaksenaho, Sanna Peräntie ja Kasper Heimolehto.

Tapahtumat liiketoimintana

Liiketoimintalähtöisillä tapahtumilla markkinoidaan tuotteita, tehdään kauppaa, verkostoidutaan ja solmitaan uusia liikesuhteita. Tapahtumat ovat myös yhä useammalle yritykselle liiketoimintaa. Elämystuotannosta liiketoimintana kertoo toimitusjohtaja Heikki Kyllönen Rito Secreto Oy:tä.