Tekijät:

Projektipäällikkö:

Milla Järvipetäjä

Konseptin suunnittelu:

Jussi Kokkola & Milla Järvipetäjä

Visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:

Milja Päivärinta

Sukellus markkinointiin, sisältö:

Zuzana Kyppö & Minna Teittinen

Pisaroita tapahtumatuotannosta, sisältö:

Milla Järvipetäjä

Videokellunta, sisältö:

Johanna Ailio & Markus Hatakka

Somekylpy, sisältö:

Markus Hatakka, Jussi Kokkola, Samuel Raunio, Suvi Harvisalo & Taru Lehtinen

Pulahdus palvelumuotoiluun, sisältö:

Laura Rinta-Jouppi, Hannu Ripatti & Milla Järvipetäjä

Lähteet:

Sukella markkinointiin:

Advertising 2017. Kampanjasuunnittelu https://c2.fi/palvelut/kampanjasuunnittelu/

Anttila, T 2013. Asiakasymmärrys ja asiakkaan profilointi. https://tuomasanttila.wordpress.com/2013/10/01/asiakasymmarrys-ja-asiakkaan-profilointi-2/

Barry P. 2012. The Advertising Concept Book – Think now, design later. 2. painos. Thames & Hudson Ltd: London, UK.

Creamailer 2012. Segmentoinnin hyödyntäminen viestinnässä. https://www.creamailer.fi/blogi/segmentoinnin-hyodyntaminen-viestinnassa

Fazer 2017. Vierailukeskus. https://www.visitfazer.com/info/vierailukeskus/

Hägerstrand, L. 2009. Ideakirja mainonnan suunnittelijoille. Saarijärven Offset Oy: Saarijärvi.

Kallio, J. 2010. Markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä. Laurea – ammattikorkeakoulu. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/15680/Markkinoinnin_tuloksellisuus_ja_sen_mittaaminen_kiinteisto_ja_rakennusalan_yrityksissa.pdf?sequence=1

Kielikello 2010. Yritysnimi luo ensivaikutelman ja ylläpitää mielikuvia. https://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2140

Kubo 2017. Mitä on hyvä sisältömarkkinointi. https://www.kubo.fi/mita-on-hyva-sisaltomarkkinointi/

Kyppö, Z. 2014. Insightin jäljillä. Turun ammattikorkeakoulu. https://theseus.fi/bitstream/handle/10024/70454/Kyppo_Zuzana.pdf?sequence=1

Leonard M. Lodish & Carl F. Mela. 7–8/2007. If Brands Are Built over Years, Why Are They Managed over Quarters? Harvard Business review.

Leppänen, T. 2016. Merkilliset nimet – Tarinoita yritysten ja tuotteiden nimistä. Suomalaisen kirjallisuuden seura: Porvoo.

Lumene 2017. Tarinamme. https://www.lumene.com/fi/content/tarinamme

Luukko, N. 2015. Suunnittelijan suuri nimijahti : nimeämisen haasteet ja mahdollisuudet markkinointialalla. Turun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97077/Nanni_Luukko.pdf;jsessionid=C94E89FDF8F3906046289BCA0C09DD49?sequence=1

Lämsä, A–M. & Uusitalo, O. 2005. Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena. 1.–4. painos. Edita Prima Oy: Helsinki.

Markkinointivalmentaja Emma Laaksonen 2017. Pienten yritysten markkinointiin liittyviä markkinointimentorointeja ja nettivalmennuksia. https://holvi.com/shop/Markkinointivalmennus/

Markkinointi & Mainonta 2015. Kerro hyvä tarina. https://www.marmai.fi/blogit/kuningassisaltoa/kerro-hyva-tarina-6295763

Myynti & Markkinointi 2017. Brändimuseo luo uutta liiketoimintaa. https://lehti.mma.fi/markkinointi/brandimuseo-luo-uutta-liiketoimintaa

Parantainen, J. 2015. Sissimarkkinointi. 4. painos. Hansaprint Oy: Vantaa.

Passi & Ripatti 2017. Asiakasprofiili. https://passiripatti.fi/pr-book/asiakasprofiili/

Salmi, M. 2012. Opiskelijoita liikuttava markkinointikampanja. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/431/browse?value=kampanjasuunnittelu&type=subject

Sheehan, B. 2013. Loweworks. 1. painos. PowerHouseBooks: Brooklyn, NY.

Taloussanomat 2013. Miksei sinkku näy mainoksissa? https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001807968.html

Taloussanomat 2001. Positiointi on valintaa. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001350351.html

Uranus 2017. Näin keksitään toimiva yrityksen nimi. https://www.uranus.fi/tyonhaku/haluatko-yrittajaksi/nain-keksitaan-toimiva-yrityksen-nimi/

Wau 2016. Elävät segmentit kertovat, millaisia asiakkaasi oikeasti ovat. https://wau.fi/artikkelit/elavat-segmentit-kertovat

Wheeler, A. 2013. Designing a brand identity – an essential guide for the whole branding team. 4. painos. John Wiley & Sons, Inc.: Hoboken, New Jersey.

Pisaroita tapahtumatuotannosta:

Event Scotland: Event Management Guide

Pine II, B. J. & Gilmore, J. H. 1999. The Experience Economy – Work Is Theatre & Every Business a Stage. USA: Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.

Seuraavat opinnäytetyöt: 

Emilia Stenholm, Kaupunkitapahtumat mediana

Heidi Korhonen; Karoliina Korkalainen; Tanja Pienimäki & Satu Rintala, Tapahtumajärjestäjän opas

Pulahdus palvelumuotoiluun

Stickdorn & Schneider, This is service design thinking: Basics – Tools – Cases, 2010

Somekylpy

Faktabaari 2017. Professori Esa Väliverronen: ”Valeuutiset” ja huonot uutiset. Blogiteksti. 25.4.2017. Viitattu 4.9.2017. https://faktabaari.fi/valeuutiset/

Haring, Kia 2017. Sitä saat mitä mittaat. Viestijät.fi 8.8.2017. Viitattu 4.9.2017. https://viestijat.fi/sita-saat-mita-mittaat/

Karvonen, Erkki 2002. Johdatus viestintätieteisiin. Viestintätieteiden yliopistoverkoston oppimateriaalit. Viitattu 4.9.2017. https://viestintatieteet-wiki.wikispaces.com/Johdatus+viestint%C3%A4tieteisiin

Kokkola, Jussi 2016. Yksittäisistä viesteistä some-keskustelujen ymmärtämäiseen. Blogiteksti 30.11.2016. Deeva – Using Data and Experiences in Novel Ecosystem Level Value Co-Creation. Viitattu 4.9.2017. https://deeva.fi/uncategorized/yksittaisista-viesteista-some-keskustelujen-ymmartamiseen/

Lipponen, Kaisa 2016. Viestintäosastoa ei enää ole. Viestijät.fi 23.10.2016. Viitattu 4.9.2017. https://viestijat.fi/viestintaosastoa-ei-enaa-ole

Luoma-aho, Vilma & Juholin, Elisa 2017. Miksi viestintää mitataan? Viestijät.fi 1.9.2017. Viitattu 4.9.2017. https://viestijat.fi/miksi-viestintaa-mitataan/

Luoma-aho, Vilma 2014. Särkymätön viestintä. Viestijät.fi 17.11.2014. Viitattu 4.9.2017. https://viestijat.fi/sarkymaton-viestinta/

Melgin, Elina 2017. Arvonmuodostus edellyttää valintoja. Viestijät.fi 21.8.2017. Viitattu 4.9.2017. https://viestijat.fi/arvonmuodostus-edellyttaa-valintoja/

Nurmi, Timo 2017. Viestinnän mittaamisessa tärkeintä on mitattavaksi tekeminen. Viestijät.fi 17.8.2017. Viitattu 4.9.2017. https://viestijat.fi/viestinnan-mittaamisessa-tarkeinta-mitattavaksi-tekeminen/